ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА

Педагогічна практика є невід’ємною складовою підготовки майбутніх спеціалістів, важливим етапом професійного зростання. Відповідно до специфіки освітньої галузі, її базами є заклади загальної середньої освіти м. Чернівців та області, в яких зі студентами і методистами коледжу співпрацюють висококваліфіковані вчителі початкової школи.

За роки навчання на шкільному відділенні студенти проходять кілька видів практик, що дає їм можливість формувати в собі не тільки професійні навички, а й гартувати особисті якості.

На практиці з позакласної та позашкільної виховної роботи, яка триває упродовж 3, 4 та 5 семестрів, студенти вправляються у проведенні виховних занять.

Фото
Фото
Фото

Під час навчальної практики з основ природознавства з краєзнавством, яка проходить після завершення 4 семестру, поглиблюються знання про природу рідного краю, його історію та культуру. Базами практики є різні музеї, Ботанічний сад, парки культури й відпочинку, мальовничі куточки Буковини, а основними формами роботи – екскурсії, експедиції, семінари-практикуми.

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

На практиці пробних уроків (6 та 7 семестри) студенти у базових школах міста проводять уроки предметів, які передбачені навчальним планом практики. Це українська мова та читання, математика, іноземна мова, образотворче мистецтво, трудове навчання, я досліджую світ, інформатика.

Фото
Фото
Фото

Формує вміння працювати з першокласниками такий вид практики, як спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі.

Безперервна переддипломна практика на робочому місці вчителя проходить у 8 семестрі і триває 8 робочих тижнів. Вона є завершальним етапом підготовки майбутнього вчителя для початкової школи. Під час її проходження студенти ознайомлюються з роботою вчителя, вивчають його досвід та досвід усього колективу школи, самостійно організовують освітню діяльність учнів, використовуючи інноваційні педагогічні технології, а також проводять експериментальну роботу зі свого курсового дослідження. Результати практики презентуються на звітній конференції.

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

Виконання програм з усіх видів практики забезпечує здобуття студентами шкільного відділення практичних умінь та навичок, необхідних їм для педагогічної діяльності.