ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ РІДНОЇ МОВИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ

До складу циклової комісії викладачів рідної мови та методики навчання входить 10 викладачів, з яких 2 кандидати наук, 8 - спеціалісти вищої категорії та викладачі-методисти, 1 - спеціаліст І категорії, 1 - спеціаліст ІІ категорії.

Упродовж багатьох років у її складі працювали майстри педагогічної справи, серед яких заслужені вчителі України К.М. Малик, М.І. Дунайна та М.С. Горда, досвідчені педагоги М.Г. Стаднійчук, Р.І. Холевчук, О.М. Шоліна, Н.В. Чурюк, В.А. Козар, а також М.І. Яковенко, М.В. Даскалеску, Т.М. Розумій, С.В. Німіжан, Н.В. Радченко, П.В. Когутюк, М.Р. Свято, Є.М. Васкан, І.В. Лучак.

Педагоги плідно працюють в умовах модернізації системи освіти та її інтеграції в європейський простір, реалізовуючи науково-методичну проблему «Лінгводидактична підготовка майбутнього вчителя початкових класів, зорієнтованого на особистісний саморозвиток та готовність до роботи в сучасних умовах», адже сьогодні українське суспільство вимагає від викладачів філологічних дисциплін загалом та української мови як державної зокрема не тільки високого рівня викладання, а й формування словесними засобами гідного громадянина держави, здатного застосувати набуті вміння й навички у майбутній професії. Для забезпечення поставлених цілей циклова комісія спрямувала свою діяльність за такими напрямами:

  • реалізація вимог та завдань програм із фахових та загальноосвітніх дисциплін; розробка, адаптація та впровадження у навчальний процес нових програм і методичного комплексу їх забезпечення;
  • формування фахових компетенцій майбутніх педагогів лінгвістичними засобами та вміння їх практичного застосування;
  • розвиток зв'язного мовлення та комунікативних навичок шляхом упровадження інтерактивних технологій навчання;
  • вироблення навичок самоосвіти через залучення до пошукової, проектної та творчої діяльності;
  • підвищення фахової кваліфікації викладачів з метою впровадження інноваційних підходів до навчання.

Викладачі циклової комісії віддають перевагу проблемному підходу до пояснення змісту матеріалу, їх заняття вирізняються змістовністю, належним методичним рівнем.

Фото

Вони організовують науково-пошукову роботу, впроваджують проектні технології, технічні засоби навчання, розкриваючи індивідуальні здібності студентів. Багато уваги приділяють усвідомленому засвоєнню матеріалу, шукають шляхи оптимізації навчання, поєднуючи традиційні методики та досягнення сучасної педагогічної науки.

Щороку відбувається засідання комісії із захисту курсових робіт. Постійно проводиться підготовка талановитої молоді коледжу до участі в традиційних мовно-літературних конкурсах та олімпіадах з української мови серед закладів І-ІІ рівня акредитації.

Окремі педагоги залучаються до роботи у складі журі на обласному етапі предметних олімпіад та конкурсу «Вчитель року».

Окрему ланку діяльності становить позааудиторна діяльність циклової комісії. Невід′ємним у роботі викладачів комісії є проведення майстер-класів з різних дисциплін, мовно-літературних квестів та вечорів, студентських конференцій, творчих зустрічей із видатними митцями України та Буковини, випуск поетичних альманахів.

Уже традиційними з року в рік стали конкурси авторської поезії, декламаторів ліричних творів відомих українських та зарубіжних поетів, а також віршів сучасних митців слова, шевченківські читання. У рамках предметної декади організовуються літературні кав‘ярні, мовно-літературні заходи: «Шедеври світової драматургії», «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки», «Феєрія дощу», «Сторінками румунської поезії та прози», «Стежками фільмів», «Літературні герої на сцені», «Відчуття міри в усьому, особливо в слові», «Велетні української поезії» тощо.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
Фото

Остафійчук Ольга Степанівна
голова циклової комісії викладачів рідної мови та методики навчання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик, лауреат конкурсу «Вчитель року». У коледжі працює понад 10 років.
Викладає українську мову та літературу, методику навчання української мови, сучасну українську мову з практикумом.

Остафійчук Ольга Степанівна
голова циклової комісії викладачів рідної мови та методики навчання, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1995 році закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик, лауреат конкурсу «Вчитель року». У коледжі працює понад 10 років.
Викладає українську мову та літературу, методику навчання української мови, сучасну українську мову з практикумом.

Палій Наталія Теодорівна
Директор коледжу, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат педагогічних наук. У 1997 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик. У коледжі працює понад 20 років.
Викладає українську мову, методику навчання української мови, сучасну українську мову з практикумом, дитячу літературу з ОКТМ, каліграфію.

Остапюк Віра Василівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1977 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету. Нагороджена грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик. У коледжі працює понад 25 років.
Викладає українську мову та літературу, сучасну українську мову з практикумом.

Ткачук Марія Василівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1981 році закінчила філологічний факультет Чернівецького державного університету. Нагороджена грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик. У коледжі працює понад 25 років.
Викладає українську мову та літературу, сучасну українську мову з практикумом.

Яценюк Марина Валентинівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1978 році закінчила філологічний факультет Семипалатинського педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотами місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик. У коледжі працює понад 30 років.
Викладає зарубіжну літературу.

Сеничак Валентина Миколаївна
завідувачка шкільного відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1991 році закінчила шкільне відділення Чернівецького вищого педагогічного начального закладу по підготовці молодших спеціалістів ім. О.Маковея, у 1994 році – педагогічний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, 2003 року – філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена грамотами місцевої влади та коледжу, премією ім.К.Малик. У закладі працює понад 20 років.
Викладає українську мову, методику навчання української мови, сучасну українську мову з практикумом, дитячу літературу з ОКТМ, каліграфію.

Москалюк Домна Михайлівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1983 році закінчила шкільне відділення Чернівецького педагогічного училища, 1991 року – історичний факультет, а 1995 року – педагогічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені К.Малик. У коледжі працює понад 20 років.
Викладає українську мову (за професійним спрямуванням), дитячу літературу з ОКТМ, каліграфію, літературу для дітей дошкільного віку, культуру мовлення з практикумом виразного читання.

Качаловська Тетяна Сергіївна
спеціаліст першої категорії. У 2003 році закінчила шкільне відділення педагогічного коледжу, а в 2006 році – філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена грамотою коледжу. У закладі працює понад 10 років.
Викладає українську мову, українську та зарубіжну літературу, дитячу літературу з ОКТМ.

Фарус Валентина Олександрівна
спеціаліст другої категорії. У 2006 році закінчила філологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена грамотою коледжу. У закладі працює понад 10 років.
Викладає українську мову, українську та зарубіжну літературу, українську мову (за професійним спрямуванням).

Апетрі Олена Георгіївна (сумісник)
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат філологічних наук. У 1995 році закінчила Бельцький державний університет ім. Алеко Руссо. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами органів місцевої влади.
Викладає румунську мову, методику навчання румунської мови, румунську та світову літературу, дитячу румунську літературу з ОКТМ.

Остафійчук Ольга Степанівна Палій Наталія Теодорівна Остапюк Віра Василівна Ткачук Марія Василівна Яценюк Марина Валентинівна
Сеничак Валентина Миколаївна Москалюк Домна Михайлівна Качаловська Тетяна Сергіївна Фарус Валентина Олександрівна Апетрі Олена Георгіївна