ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ І ФІЗИКИ

Викладачі комісії працюють над науково-методичною проблемою «Роль циклової комісії викладачів математики, інформатики з методикою навчання і фізики у формуванні особистісно-зорієнтованих підходів якісної підготовки спеціалістів у нових умовах».

Основними напрямами роботи циклової комісії є:

  • впровадження новітніх технологій та форм організації освітнього процесу студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

На заняттях з дисциплін циклу викладачі моделюють таку систему, яка формувала б у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність. З метою розв’язання цих завдань педагоги впроваджують інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентісному підході. Кожен викладач комісії віддає перевагу такій організації навчальної діяльності, за якої здійснюється взаємодія викладача та студента. Підготовлено й розроблено ряд посібників, методичних розробок, рекомендацій та методичного забезпечення (презентацій, відеофайлів).

Для опанування сучасних технологій освіти викладачі значну увагу приділяють самовдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії та беруть активну участь у засіданнях обласного методичного об’єднання.

Фото

Особлива увага в роботі циклової комісії приділяється вдосконаленню процесу навчання, форм і методів організації теоретичних і практичних занять.

Викладачі проводять заняття у спеціалізованих кабінетах із сучасним мультимедійним забезпеченням. Доступ викладачів і студентів до Internet-ресурсів, наявність стаціонарних та переносних інтерактивних дошок, проєкторів, трьох комп’ютерних кабінетів дають можливість використовувати сучасні електронні ресурси.

Методична робота викладачів носить системний, цілеспрямований характер та сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу. Викладачі комісії беруть активну участь у роботі методичних об’єднань викладачів математики, інформатики, фізики вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. та діляться досвідом роботи із колегами.

Щорічно викладачами циклової комісії в рамках декад проводяться заходи, які зорієнтовані на розвиток пізнавальної активності і професійних якостей майбутніх педагогів, їх творчої ініціативи, загальнокультурного рівня, надання результатам навчання практичної значущості. Для цього викладачі обирають різні форми та види роботи: інформаційні повідомлення, олімпіади, конкурси, вікторини, екскурсії.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
Фото

Пьонтик Наталія Михайлівна
голова циклової комісії викладачів математики, інформатики з методикою навчання і фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1996 році закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У закладі працює понад 15 років.
Викладає інформатику, практичний курс інформатики (з елементами програмування), методику навчання інформатики, інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання.

Пьонтик Наталія Михайлівна
голова циклової комісії викладачів математики, інформатики з методикою навчання і фізики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1996 році закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У закладі працює понад 15 років.
Викладає інформатику, практичний курс інформатики (з елементами програмування), методику навчання інформатики, інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання.

Русакова Орися Ярославівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, кандидат фізико-математичних наук. У 1978 році закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює 25 років.
Викладає основи початкового курсу математики, методику навчання математики.

Антонюк Вадим Іванович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1999 році закінчив педагогічний та у 2007 році інженерно-технічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює з 1995 року.
Викладає інформатику, практичний курс інформатики (з елементами програмування), методику навчання інформатики, інформаційні технології та технічні засоби навчання.

Бойчук Любов Ярославівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1976 році закінчила математичний факультет Чернівецького державного університету. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 10 років.
Викладає математику.

Паскар Андрій Васильович
спеціаліст вищої категорії. У 2009 році закінчив фізичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений грамотами коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює 9 років.
Викладає фізику та астрономію.

Лазарович Георгій Штефанович
спеціаліст вищої категорії. У 2001 році закінчив математичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 15 років.
Викладає математику, основи початкового курсу математики, методику навчання математики, інформатику, практичний курс інформатики (з елементами програмування), методику навчання інформатики, інформаційно-комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання.

Роговська Наталія Петрівна
спеціаліст другої категорії. У 2010 році закінчила математичний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена грамотою коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює 8 років.
Викладає математику, основи початкового курсу математики.

Візнюк Ірина Вікторівна
спеціаліст. У 2016 році закінчила факультет комп’ютерних наук Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. У коледжі працює 2 роки.
Викладає інформатику.

Пьонтик Наталія Михайлівна Русакова Орися Ярославівна Антонюк Вадим Іванович Бойчук Любов Ярославівна
Паскар Андрій Васильович Лазарович Георгій Штефанович Роговська Наталія Петрівна Візнюк Ірина Вікторівна