ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Формування особистості студента як вчителя Нової української школи здійснюється в контексті впровадження вимог Державного освітнього стандарту та Європейських рекомендацій з мовної освіти.

Викладачі іноземних мов працюють над реалізацією методичної проблеми «Особистісно-зорієнтовані підходи до підготовки майбутнього вчителя початкової школи» і творчо організовують навчальний процес.

Для підвищення інтересу до вивчення мов викладачі циклової комісії вивчають нові розробки вітчизняних та зарубіжних педагогів, використовують на заняттях метод проектів та застосовують інформаційно-комунікативні технології.

Технології та іноземна мова – є опорами нинішньої освітньої стратегії, нових стандартів. Навчати мовленнєвій діяльності можна лише в спілкуванні, в живому спілкуванні, для чого необхідним є партнер. Комп’ютерні програми, CD-диски, якими б інтерактивними вони не були, можуть забезпечити тільки квазіспілкування, тобто спілкування з машиною, а не з живою людиною.

Як іти в ногу з часом? Яким має бути сучасне заняття? Як організовують вивчення мови для життя викладачі циклової комісії?

Різноманітні конкурси, турніри, олімпіади, ігри, інсценізації казок, зустрічі з творчими вчителями, подорожі, інтерв’ю, вікторини, засідання круглих столів – такі заходи спонукають студентів до невимушеного спілкування і викликають інтерес до вивчення іноземної мови. Студенти залюбки презентують пісні й танці, культуру мови, що вивчається.

Фото

Налагоджена й міжнародна співпраця. Коледж брав участь у спільному проекті ЧНУ ім. Ю.Федьковича та Фрайбурзького Католицького університету. Наші студенти мали можливість не лише милуватися гарними краєвидами Німеччини та Франції, а й «вжитися у середовище», безпосередньо спілкуватися з носіями мови.

Упродовж багатьох років працює гурток знавців іноземної мови «Поліглот». Гуртківці відвідують Німецький центр П.Целана, центр Gedankendach в ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Австрійську бібліотеку ЧНУ ім. Ю.Федьковича, культурно-мистецький центр Czernowitz. Побували й на виставці про життя і творчість Зельми Маєрбах «Ті круки, що кричать» та переглянули нове німецьке кіно в кінотеатрі «Чернівці».

Оволодіння мовою, однією, другою, третьою, заради саморозвитку, розвитку рідної країни нині дуже на часі. Знати мову на такому рівні, щоб мовна поведінка, мовленнєва діяльність звеличували гідність людини, щоб через особу світилася тисячолітня культура рідного народу, мова якого в тобі живе, - у цьому й полягає велич філологічної освіти, візитної картки сучасної розвиненої та гармонійної особистості.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
Фото

Кулянда Марія Іванівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1977 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади та коледжу, преміями імені Омеляна Поповича, Юрія Федьковича, Катерини Малик. У коледжі працює понад 30 років.
Упродовж п’яти років була головою обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області, керівник гуртка «Поліглот».
Викладає німецьку мову, німецьку мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення німецької мови.

Кулянда Марія Іванівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1977 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету. Нагороджена Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади та коледжу, преміями імені Омеляна Поповича, Юрія Федьковича, Катерини Малик. У коледжі працює понад 30 років.
Упродовж п’яти років була головою обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області, керівник гуртка «Поліглот».
Викладає німецьку мову, німецьку мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення німецької мови.

Руснак Валерій Володимирович
голова профкому викладачів, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1985 році закінчив факультет іноземних мов Чернівецького державного університету.
Нагороджений знаком «Відмінник освіти України», грамотою центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України, грамотами органів місцевої влади, преміями імені Юрія Федьковича та Катерини Малик. У коледжі працює понад 20 років.
Викладає французьку мову, французьку мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення французької мови, методику навчання французької мови.

Руснак Тетяна Пантелеївна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1984 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 20 років.
Викладає англійську мову, англійську мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення англійської мови, методику навчання англійської мови.

Головата Тетяна Сергіївна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1984 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотами органів місцевої влади та коледжу. У коледжі працює понад 25 років.
Викладає німецьку мову, німецьку мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення німецької мови, методику навчання німецької мови, основи християнської етики.

Лосєва Лариса Павлівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1977 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького державного університету. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 20 років.
Викладає англійську мову, англійську мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення англійської мови, практичний курс усного і писемного мовлення англійської мови.

Трачук Марина Миколаївна
голова комісії викладачів іноземних мов, спеціаліст вищої категорії. У 2003 році закінчила факультет іноземних мов Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджена грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 15 років.
Викладає англійську мову, англійську мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення англійської мови, практичний курс усного і писемного мовлення англійської мови, методику навчання англійської мови.

Богуславська Світлана Миколаївна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1977 році закінчила факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О.С.Пушкіна. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади та коледжу, премією імені Катерини Малик. У коледжі працює понад 15 років.
Викладає англійську мову, англійську мову за професійним спрямуванням, практикум усного і писемного мовлення англійської мови.

Фельдічук Інна Пилипівна
секретар циклової комісії викладачів іноземних мов та комісії рідної мови. Після закінчення у 2006 році шкільного відділення залишилася працювати у коледжі. Нагороджена грамотами коледжу.

Кулянда Марія Іванівна Руснак Валерій Володимирович Руснак Тетяна Пантелеївна Головата Тетяна Сергіївна Лосєва Лариса Павлівна
Трачук Марина Миколаївна Богуславська Світлана Миколаївна Фельдічук Інна Пилипівна