ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН


Циклова комісія працює над методичною проблемою «Використання інноваційних технологій навчання на заняттях з природничих дисциплін як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності».

Викладачі вивчають педагогічний досвід колег, упроваджують інноваційні технології, які сприяють підвищенню якості знань студентів. У сучасних умовах розвитку продуктивних сил та суспільного прогресу їх основним завданням є забезпечення не тільки високої теоретичної підготовки й оволодіння практичними вміннями та навичками, а й виховання високоморальної, всебічно розвинутої особистості. Тому педагоги постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання, над підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів. Посилюється увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуку нових ефективних форм і методів.

Фото

Зміст роботи циклової комісії визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом, і здійснюється за такими напрямами: забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм з дисциплін, розробка та впровадження в навчальний процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, керівництво дослідницькою та науковою роботою, організація самостійної та індивідуальної роботи студентів.

У рамках декад щорічно проводяться відкриті заходи, науково-практичні конференції, «круглі столи» та конкурси, активними учасниками яких є студенти. Вони залучаються й до участі в навчально-дослідницькій роботі та природничих гуртках. Усе це сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, підвищенню якості знань.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
Фото

Гошовський Микола Володимирович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1993 році закінчив Новоселицьке медичне училище, а в 1998 році – біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений грамотами органів місцевої влади, премією ім. К.Малик. У коледжі працює з 2002 р.
Брав участь у проведенні обласних олімпіад із природничих дисциплін, був членом журі обласного конкурсу «Вчитель року».
Викладає анатомію, фізіологію і гігієну дітей шкільного та дошкільного віку, анатомію людини, загальну і вікову фізіологію.

Гошовський Микола Володимирович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1993 році закінчив Новоселицьке медичне училище, а в 1998 році – біологічний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений грамотами органів місцевої влади, премією ім. К.Малик. У коледжі працює з 2002 р.
Брав участь у проведенні обласних олімпіад із природничих дисциплін, був членом журі обласного конкурсу «Вчитель року».
Викладає анатомію, фізіологію і гігієну дітей шкільного та дошкільного віку, анатомію людини, загальну і вікову фізіологію.

Пивоварова Олена Іванівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1984 році закінчила біологічний факультет Чернівецького державного університету. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади, премією ім. К. Малик. У коледжі працює більше 20 років.
Викладає хімію, методику навчання природознавства, методику навчання предмета «Основи здоров’я».

Гудима Людмила Володимирівна
голова комісії викладачів природничих дисциплін, спеціаліст вищої категорії. У 2003 році закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
Нагороджена грамотами органів місцевої влади, премією ім. К.Малик.
Викладає біологію, хімію, методику навчання природознавства, методику навчання предмета «Основи здоров’я».

Романюк Микола Михайлович
спеціаліст вищої категорії. У 2002 році закінчив факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. І.Огієнка. Нагороджений грамотами органів місцевої влади.
Викладає захист Вітчизни, основи медичних знань, логопедію.

Грицюк Сергій Богданович
спеціаліст вищої категорії, кандидат біологічних наук. У 2002 році закінчив біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Нагороджений грамотами органів місцевої влади, премією ім. К.Малик. У 2010 році захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Екологія».
Викладає екологію, основи валеології, спортивну реабілітацію.

Семенюк Віра Флоріївна
спеціаліст першої категорії. У 2008 році закінчила біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.
Викладає анатомію, фізіологію та гігієну дітей шкільного віку, основи початкового курсу природознавства, вікову фізіологію, лаборант кабінету хімії.

Мельник Світлана Дмитрівна
секретар циклової комісії природничих дисциплін. У 2015 році закінчила шкільне відділення педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича, а у 2018 році – магістратуру факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету ім.Ю. Федьковча та магістратуру факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка. Кандидат в майстри спорту з вільної боротьби.
Викладає фізичну культуру, туризм та турпохід, історію фізичної культури, лаборант кабінету природничих дисциплін.

Гошовський Микола Володимирович Пивоварова Олена Іванівна Гудима Людмила Володимирівна Романюк Микола Михайлович
Грицюк Сергій Богданович Семенюк Віра Флоріївна Мельник Світлана Дмитрівна