ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВИКЛАДАЧІВ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Комісія викладачів суспільних дисциплін – одна з найбільших циклових комісій Педагогічного коледжу Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. До її складу входять 9 викладачів, з яких 1 кандидат історичних наук, 3 магістри, 6 спеціалістів вищої категорії, з яких 5 мають педагогічне звання «викладач – методист».

Формування громадянської позиції, патріотизму, любові до України – далеко не всі питання, які на заняттях розглядають викладачі суспільних дисциплін, використовуючи прийоми критичного мислення, застосовуючи традиційні та інтерактивні технології.

До предметів суспільного циклу належать: «Історія України», «Всесвітня історія», «Людина і світ», «Основи правознавства», «Безпека життєдіяльності», «Методика навчання предмета «Я у світі», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Основи економічної теорії» «Соціологія», «Основи філософських знань», «Основи християнської етики».

Викладачі циклової комісії активно займаються методичною та науковою роботою, результатами якої стали підготовлені та опубліковані монографії, навчальні та методичні посібники. Серед них «Українізація 1920-х – початку 30-х років та інтелігенція» (Бачинський Д.В.), «Цікава економіка» (Ватаманюк Ю.Ф.), «Основи правознавства в схемах і таблицях» та «Актуалізація пізнавального процесу на заняттях з історії як основа формування сучасної креативної особистості» (Курко Г.А.).

Викладачами суспільних дисциплін були проведені такі відкриті заняття: зі всесвітньої історії Москалюк Д.М. «Соціально-економічний та політичний розвиток Японії в міжвоєнний період», Савіцький Ю.В. «Освіта, наука, техніка, література та мистецтво в міжвоєнний період»; з історії України Курко Г.А «Соціально-економічний та політичний розвиток українських земель за часів гетьманування Івана Мазепи», Олійник Г.С. «Україна в умовах економічної та політичної лібералізації суспільства. 1953-1964 роки», Панівський І.Г. «Утвердження радянської влади в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття»; з основ економічної теорії Ватаманюк Ю.Ф. «Державне регулювання економіки»; з соціології Безугла М.В. «Соціологія праці».

Фото

На рахунку викладачів - низка цікавих виховних заходів, а саме: дві науково-практичні конференції до 100-річчя Буковинського віча (Панівський І.Г, Безугла М.В., Москалюк Д.М., Курко Г.А., Олійник Г.С., Савіцький Ю.В.), науково-теоретична конференція «500 років Реформації та її вплив на розвиток світових цивілізаційних процесів» (Курко Г.А.), круглий стіл «Права та обов’язки молодого спеціаліста» (Бачинський Д.В.), зустріч з воїнами АТО «Життя – це подвиг» (Панівський І.Г.), науково-практична конференція «М. Грушевський – Президент України, громадський діяч, видатний український історик» (Олійник Г.С.), науково-практичні конференції «Сидір Воробкевич – громадський діяч, композитор» та «100 років Українській революції» (Москалюк Д.М.).

В різні часи викладачами суспільних дисциплін Педагогічного коледжу працювали: Пацурківська Г.В., Мойсей А.Є, Максимець І.М., а також Урсуляк В.Д., Васєчкін Л.І., Алексеєв А.С, Сільченко С.Ф., Коча Г.К.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
Фото

Курко Галина Андріївна
голова комісії викладачів суспільних дисциплін, голова методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади, премією ім. Катерини Малик. У 1973 році закінчила шкільний відділ Корсунь-Шевченківського педагогічного училища, а в 1979 році - історичний факультет Чернівецького державного університету. Викладачем суспільних дисциплін у коледжі працює більше 30 років.
Упродовж педагогічної діяльності неодноразово брала участь у проведенні всеукраїнських та обласних олімпіад із суспільних дисциплін, у міжнародних конференціях під егідою ОБСЄ та інших міжнародних організацій, була головою журі обласного конкурсу «Вчитель року» з правознавства
Викладає історію України, основи правознавства, основи філософських знань.

Курко Галина Андріївна
голова комісії викладачів суспільних дисциплін, голова методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Чернівецької області, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Міністерства освіти України, грамотами органів місцевої влади, премією ім. Катерини Малик. У 1973 році закінчила шкільний відділ Корсунь-Шевченківського педагогічного училища, а в 1979 році - історичний факультет Чернівецького державного університету. Викладачем суспільних дисциплін у коледжі працює більше 30 років.
Упродовж педагогічної діяльності неодноразово брала участь у проведенні всеукраїнських та обласних олімпіад із суспільних дисциплін, у міжнародних конференціях під егідою ОБСЄ та інших міжнародних організацій, була головою журі обласного конкурсу «Вчитель року» з правознавства
Викладає історію України, основи правознавства, основи філософських знань.

Бачинський Дмитро Володимирович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник профспілки працівників освіти та науки України. Нагороджений знаками «Відмінник освіти України», «Профспілкова відзнака», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, органів місцевої влади. Закінчив шкільний відділ Чернівецького педагогічного училища (1977) та історичний факультет Чернівецького державного університету (1982).
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича. Тривалий час обіймав посаду голови студентської профспілки. Постійно проводить науково-пошукову роботу. Працює над проблемою ролі краєзнавства у формуванні громадянської позиції студентів. Має публікації в 27 виданнях, 18 з яких є фаховими.
Викладає історію України, основи правознавства, методику навчання предмета «Я у світі», безпеку життєдіяльності.

Панівський Іван Григорович
спеціаліст вищої категорії, викладач методист. Нагороджений медаллю імені А.Макаренка, знаком «Відмінник освіти України», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, органів місцевої влади. У 1966 році закінчив історичний факультет Чернівецького державного університету. У коледжі працює більше 40 років. Окрім викладацької діяльності, з 1985 по 1999 рік обіймав посаду заступника директора з виробничої практики, протягом 10 років очолював предметно-циклову комісію викладачів суспільних дисциплін. Під час вивчення історії рідного краю звертає увагу на пошукову роботу студенів.
Викладає історію України та всесвітню історію.

Москалюк Домна Михайлівна
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. За сумлінну працю нагороджена Почесними грамотами закладу та органів місцевої влади, грамотою та премією імені Катерини Малик. У 1991 році закінчила історичний факультет Чернівецького ордена Трудового Червоного Прапора державного університету. В навчальному закладі працює з 1996 року. В професійній діяльності значну увагу приділяє виховному аспекту, патріотизму.
Викладає всесвітню історію та історію України.

Олійник Георгій Северінович
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, лауреат премій ім. Ю.Федьковича та О.Поповича. За сумлінну освітню діяльність нагороджений знаком «Відмінний освіти України» та Почесними грамотами місцевої влади. В 1985 році закінчив шкільне відділення Чернівецького педагогічного училища, а в 1997 році – історичний факультет Чернівецького державного університету. В 2007 – 2015 роках обіймав посаду заступника, а згодом і начальника управління освіти Чернівецької міської ради. З 2015 року працює в педагогічному коледжі. Є прихильником використання новітніх технологій в навчальній діяльності, охоче ділиться своїм досвідом з молодими спеціалістами та студентами.
Викладає історію України, основи філософських знань, основи охорони праці та охорону праці в галузі.

Ватаманюк Юрій Філаретович
спеціаліст вищої категорії, нагороджений Почесними грамотами органів місцевої влади. У навчальному закладі працює з 2001 року. Закінчив шкільний відділ Чернівецького педагогічного коледжу (2001) та економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2003). Окрім викладацької діяльності, обіймає посаду завідуючого господарством. В професійній діяльності розкриває індивідуальні здібності студентів, постійно працює над формуванням у них умінь застосовувати отриманні знання в практичній діяльності.
Викладає основи економічної теорії та культурологію.

Безугла Мар’яна Вікторівна
спеціаліст першої категорії. В 2007 році закінчила шкільний відділ Педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю.Федьковича, в 2011 – Чернівецький торгово-економічний інститут Київського торгово-економічного університету, а в 2012 році – історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В навчальному закладі працює більше 10 років. Намагається поєднувати традиційні та інноваційні технології навчання для покращення рівня засвоєння знань студентів.
Викладає історію України, соціологію, основи економічної теорії, людину і світ.

Савіцький Юрій Володимирович
працює в Педагогічному коледжі з 2010 року. Закінчив шкільний відділ Педагогічного коледжу ЧНУ імені Юрія Федьковича (2010) та історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2015). Окрім викладацької діяльності, займає посаду секретаря циклової комісії викладачів суспільних дисциплін. Звертає значну увагу на використання новітніх інформаційних технологій під час навчального процесу з предметів циклу.
Викладає всесвітню історію, людину і світ, історію України.

Вілянська Ніна Олександрівна
працює в коледжі з 2016 року. В 1996 році закінчила юридичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича. Окрім викладацької діяльності, обіймає посаду юриста навчального закладу. Під час роботи зі студентами використовує власний досвід та знання для стимулювання кращого засвоєння матеріалу в академічних групах.
Викладає основи правознавства, безпеку життєдіяльності.

Курко Галина Андріївна Бачинський Дмитро Володимирович Панівський Іван Григорович Москалюк Домна Михайлівна Олійник Георгій Северінович
Ватаманюк Юрій Філаретович Безугла Мар’яна Вікторівна Савіцький Юрій Володимирович Вілянська Ніна Олександрівна